PRAVNO OBVESTILO DR.GLASS  Pravno obvestilo za uporabo spletne strani www.temnenjestekel.net  Pravice intelektualne lastnine
  Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu http://www.temnenjestekel.net (v nadaljevanju: Spletno mesto).

  Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno mesto je Gregor Lorber s.p., DR.GLASS

  Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

  Omejitev uporabe informacij in gradiv
  Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.


  Gregor Lorber s.p., DR.GLASS ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s Spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Gregor Lorber s.p., DR.GLASS za vse primere izključena.

  Omejitev odgovornosti
  Gregor Lorber s.p., DR.GLASS se bo trudil, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Gregor Lorber s.p., DR.GLASS niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

  Gregor Lorber s.p., DR.GLASS se bo trudil za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovoren za navedeno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta.

  Gregor Lorber s.p., DR.GLASS lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

  Varstvo osebnih podatkov
  Kakršnekoli podatki, ki jih Gregor Lorber s.p., DR.GLASS pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za lastno rabo in jih Gregor Lorber s.p., DR.GLASS varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

  Splošno

  Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.